Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Organların Yerleri

Organların Yerleri ve Görevi: İç organlarının her birinin görevi vardır ve muntazam bir şekilde dizilmişlerdir.Kalp: Göğüs boşluğunda akciğerlerin arasında bulunur. Perikard adındaki bir zarla kaplı olan kalp tabandan yukarı koni şeklinde, organın üçte biri sol kaburgada bulunur. Kalp insan ömrü boyunca ...

Kanı Temizleyen Organ

Kanı temizleyen organ,  vücudumuzdaki akciğerlerdir. Kan vücutta atardamarlarda, toplardamar ve kılcal damarlarda dolaşan, içeriği akıcı plazma ve alyuvar, akyuvar gibi hücrelerden meydana gelen kırmızı renkte hayati bir sıvıdır. Kanda bulunan hücreler bütün kanın yarısını meydana getirmelerine rağmen, eğer yan yana dizilirlerse yaklaşı...

İç Organlarımız ve Görevleri

İç Organlarımız ve Görevleri, İnsan vücudunda oldukça farklı çeşitlerde organlar bulunmaktadır ve hepsinin kendisine özel birer birer görevleri bulunup vücudumuzda muhteşem bir şekilde sıralanıp dizilmiş olmaktadır. İç organlarımız yaşamımızı sürdürmemiz için bizlere verilmiş olmaktadır. Fakat içlerinden birinin olmayışı ya da kötü bir rahat...

İnsan Vücudu İç Organları

İnsan Vücudu İç Organları, farklı fonksiyonları bulunmaktadır. Her organ vücutta faklı işlem gerçekleştirir. İnsan vücudunda çeşitli organlar bulunur ve her birinin birer vazifesi olmaktadır, yüce yaratıcı bu organları göğüs kafesine muntazam bir şekille dizmiştir. Bu makalemizde insan vücudu iç organlarını ve yerine getirdiği fonksiyon...

Çift Cinsiyet Organı

Çift Cinsiyet Organı, Çift cinsiyet; Tıpta "Hermafrodit" olarak adlandırılan bu vaziyet, kişinin vücudunda hem erkek hem kadın organını taşıması manasına gelmektedir. Hermafrodit, sözlükte "Erkek ve dişi birincil cinsiyet karakterlerini beraber bulunduran" manasına gelmektedir. Anne karnında rahim (Döl yatağı) içerisinde bulunan gelişme...

Kadın Üreme Organı

Kadın Üreme Organı, Kadın üreme organlarını kısım kısım belirteceğiz. Kadın üreme organları;Pelvis: Kadın bedeninde cinsel organların büyük bir kısmı vücudun içerisinde bulunmaktadır ve leğen kemiği yani pelvis adı verilen kemik bir yüzeyin üzerinde, karın zarı ve kaslarla örtülü şekildedir.Dış ...

Vücudumuzdaki Organlar

Vücudumuzdaki organlar, insan yaşamı için çok önemli görevler yapmaktadır. Bu organlardan herhangi birinin en küçük görev yapmaması durumunda bile çok büyük olumsuzluklar meydana gelebilmektedir. Vücudumuzda küçük ve büyük olarak birçok organ bulunmaktadır. Vücutta bulunan tüm bu organlar insan yaşamı için gereklidir. Şimdi İnsan vücudundaki...

Sigaranın Zarar Verdiği Organlar

Sigaranın zarar verdiği organlar neredeyse vücudun bütün organlarıdır denebilir. Çünkü içilen sigaralar nedeni ile doğrudan zarar gören organların yanı sıra içerisindeki zararlı maddelerin kana karışması ve kanın da diğer organlara gitmesi durumunda dolayılı olarak da diğer organlar zarar görebilmektedir. Günümüzde birçok insanın alışkanlık ...

Duyu Organları

Duyu organları, dışarıdan gelen uyarıları reseptörler yardımıyla alan organlardır. Çevredeki değişen her durumda duyu organları aracılığıyla alınan uyarılarla vücudun sistemleri kendini buna ayarlar ve yanıt verirler. Duyu organlarında bulunan duyu reseptörleri üç grup halindedir. Gözlerde bulunan ve ışığa karşı duyarlı olanlar fotoseptörler...

Yapay Organ

Yapay organ son yıllarda tüm Dünya ülkelerinde konu olan bir durumdur. Tıbbi ve tıptaki teknolojilerin son derece ilerlemesi neden ile yapay organ çok büyük araştırma konusu olmuştur. Günümüzde birçok organın yapayları yapılmaktadır. Her ne kadar yapay organın yapılışı zor olsa da bu organlar birçok insana hayat verecek kadar önemlidir. Yapa...

Solunum Sistemi Organları

Solunum sistemi organları insanlar için son derece önemli ve son derece büyük görevler yapmaktadır. Canlının yaşamı için en temel görevleri yapan solunum sistemi organlarının herhangi birinin bile en küçük görev yapmaması gibi bir durumda kişinin yaşamı sona erebilir. Böylesine önemli görevleri yapan solunum sistemi organları oksijeni havada...

Cinsel Organ

Cinsel Organ, Kadın cinsel organı büyük dudaklar, sağlı ve sollu olan, altı yağ dokusuyla dolu uzunlamasına deri çıkıntısı olarak bilinmektedir. Cinsel organ, genç kızlarda ve doğum yapmamış olan bayanlarda iç yüzleri genelde birbirine temas eder, kadın cinsel organlarına ait dokuları örmektedir. Dış yüzeyi kıllıdır, iç yüzü ise ...

Organ Haritası

Organ haritası, organlar yaşamamızı sağlayan vücudumuzun temelini oluşturan parçalarıdır. Her birinin farklı bir görevi farklı bir işlevi vardır. Organ haritasındaki organlarımız tiroit nefes borusu akciğer karaciğer safra kesesi böbrek apandisit mesane atar damar kalp yemek borusu diyafram aort dalak mide pankreas ince bağırsak kalın bağırs...

Merkezi Sinir Sistemi Organları ve Görevleri

Merkezi Sinir Sistemi Organları, Canlıların dışarıdan gelen olayları anlamasını sağlayan, bilgi sinyalleri alıp bu bilgiyi işleyen ve vücudumuzdaki iletinin hücresel ağlarla başka organlara iletilmesini sağlayarak, kas, organ çalışmasını düzenleyen sisteme sinir sistemi adı verilmektedir. İnsan vücudunda sinir sistemi çok gelişmiştir ve altı...

Organ

Organ, insan vücudunda iç ya da dış yapının oluşması için farklı görevler yapan sistemlerdir. Biyolojide organın tanımı çok daha açık bir şekilde yapılmıştır. Biyolojiye göre organ ise canlı bit vücuttaki dokuların bir araya gelerek oluşturdukları ve hepsi belli bir görev ile vücutta görev yapan ve aynı zamanda sınıfları tam olarak belirlenm...

Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri

Sindirim sistemi organları ve görevleri İnsan vücudunda yaşamın sağlanması için önemli roller oynayan farklı organlardan oluşmaktadır. İnsanların beslenmesi, gelişmesi ve vücudun hayatta kalabilmesi için gerekli olan ihtiyaçların karşılanmasında gerekli olan sindirim sistemi organları farklı organlardan oluşur ve tüm bu organların çok farklı...

İç Organlarımız

İç Organlarımız, vücudumuzun düzenli olarak çalışmasına olanak sağlayan vücut yapı parçalarıdır. Vücutta bu organların herhangi birinin olmaması durumunda ya da organlardan herhangi birinin görevini doğru olarak yerine getirmemesinde vücut değişikliğe uğrar ve vücut fonksiyonlarını kaybeder. Bu makalemizde iç organlarımız ve görevleri h...

Soluk Alıp Vermede Görevli Organlar

Soluk alıp vermede görevli organlar, Canlılarda soluk alıp verme burunda başlar ve akciğerde son bulur. İnsan yaşamında çok önemli rol oynayan solunum, doğru bir şekilde alınıp verilmelidir. Örneğin burnumuzdan aldığımız oksijeni ağzımızdan vermeliyiz.Soluk alıp vermede görevli organları şöyle sıralayabiliri...

Dış Organlarımız

Dış Organlarımız, bizlerin değil doğadaki ve tüm dünyadaki insan varlıklarından oluşan bu hücrelerimize dış olarak adlandırmak yerine dış organ olarak adlandırmak daha doğrudur. Umarım bizlerin de tüm insanlığında bilmesi gereken ne kadar güzel şeylere sahip olduğumuzun bunun ne kadar kıymetli olduğunun düşünmekteyizdir. Bizlerin bilmes...

Organ Bağışı Nasıl Yapılır

Organ bağışı nasıl yapılır, Ölümünüzden sonra organlarınızın başka bir insan için kullanılmasına izin vermenizdir. Görmeyen bir insan görmesini ya da hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlıyor. Bir, kişi herhangi bir nedenle yaşamsal işlevini tam anlamıyla yitirdiğinde, buna " beyin ö...

İnsan Organları

İnsan Organları; canlı bir vücutta bulunan dokuların bir araya gelerek işlevsel bir bütün oluşturduğu, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş olan vücuttaki bölümlere organ denmektedir. İnsan vücudunda birçok organ bulunmaktadır. Vücudumuzdaki bu organların hepsinin ayrı ayrı görevi ve işlevi bulunmaktadır. Organların ...

Organların Görevleri

Organların Görevleri; Kalp: Kalp kanı vücutta dolaşımını sağlar. Günde yaklaşık olarak 100 bin, senede 40 milyon, tüm insan ömrü boyunca yaklaşık olarak 2,5 milyar kez, hiçbir şekilde durmadan yaklaşık olarak 8 ton kanı vücuda pompalar. Karaciğer: Proteinlerin yapılması ve depolanması, protein bolizmalarının birden fazla yan üretimlerinin ta...

Sindirim Sistemi Organları

Sindirim sistemi organları, Fiziksel ve kimyasal sindirimin gerçekleştiği organlardır. Fiziksel sindirimin gerçekleştiği organlar, tüketilen besinler, küçük moleküllere ayırır. Kimyasal sindirim organları ise moleküllere ayrılan besinleri, küçük yapı taşlarına ayırır. Sindirim istemi genel olarak, sindirim kanalı ve bezlerinden oluşur. ...

Boşaltım Sistemi Organları

Boşaltım sistemi organları, insanlarda oldukça önemli olan ve bütün insanların tükettiği besinlerin faydalı olan bölümlerinin alınarak gerisinin dışkı olarak ya da diğer yollardan vücutta atılmasında görevli olan organlardır. Sadece insanlar değil bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için boşaltım yaparlar. Tabi ki yapılan bo...

Sindirime Yardımcı Organlar

Sindirime Yardımcı Organlar, Besin maddelerinin içermiş olduğu karbonhidrat maddelere göre yağ, protein, vitamin, su ve mineraller olarak gruplandırılmış olduğunu biliyoruz. Besin içeren büyük moleküllerdir. Büyük moleküllü besin içerikleri hücrelerin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması gerekmektedir. Yenilen besinler h...

Organ Bağışı

Organ bağışı, hayattayken kişinin kendi iradesi ile organlarının bir bölümünü ya da tamamını öldükten sonra başkalarının tedavisinde kullanılmasına izin vermesidir. Organ bağışında bulunacak kişinin 18 yaşını geçmesi, akıl ve ruh sağlığı tam olmalı ve mümeyyiz olmalıdır. Bütün devlet hastanelerine, özel hastanelere, sağlık ocağı ile sağlık m...

Beş Duyu Organımız

Beş Duyu Organımız, İnsan vücudundaki duyu organları çevredeki kimyasal ve fiziki uyarıları alıp bazı yollarla beyne aktarıp beynin bu uyarıları işlemesini sağlar. Duyu organlarının her biri reseptör adı verilen algılama ünitelerine sahiptir. Bu reseptörler ile ortamdan alınan uyarılar sinirsel yollar ile insan beynindeki alakalı merkez...

Organ Nakli

Organ nakli, çeşitli hastalıklara karşı kesin çözüm olan ve donör denilen bağışçı kişiden alınan organ parçasının ya da organın tamamının hastanın vücuduna nakil edilmesidir. Organ nakli bağış yapan kişinin hayatta olması durumunda yapılabilir ya da kadavradan organ nakli yapılabilir. Organ nakli sadece donörden alınan organın başkasına tran...

Doku ve Organ Bağışı

Doku ve organ bağışı, Doku ve organ bağışı, insan hayatını kurtaran en önemli bir adımdır. Dünya da insan sağlığı için tıp alanında çok büyük gelişmeler olmaktadır. Bunlardan biri de doku ve organ naklidir.Doku ve organ bağışı, kişinin sağlığı yerinde iken, kendi isteği ve iradesi ile, tıbben hayatı sona erdikten sonra do...

 

Organların Yerleri
Kanı Temizleyen Organ
İç Organlarımız ve Görevleri
İnsan Vücudu İç Organları
Çift Cinsiyet Organı
Kadın Üreme Organı
Vücudumuzdaki Organlar
Sigaranın Zarar Verdiği Organlar
Duyu Organları
Yapay Organ
Solunum Sistemi Organları
Cinsel Organ
Organ Haritası
Merkezi Sinir Sistemi Organları ve Görevleri
Organ
Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri
İç Organlarımız
Soluk Alıp Vermede Görevli Organlar
Dış Organlarımız
Organ Bağışı Nasıl Yapılır
İnsan Organları
Organların Görevleri
Sindirim Sistemi Organları
Boşaltım Sistemi Organları
Sindirime Yardımcı Organlar
Organ Bağışı
Beş Duyu Organımız
Organ Nakli
Doku ve Organ Bağışı
Popüler İçerik
Organların Yerleri
Organların Yerleri
Organların Yerleri ve Görevi: İç organlarının her birinin görevi vardır ve muntazam bir şekilde dizilmişlerdir. Kalp: Göğüs boşluğunda akciğerlerin ar...
Kanı Temizleyen Organ
Kanı Temizleyen Organ
Kanı temizleyen organ, vücudumuzdaki akciğerlerdir. Kan vücutta atardamarlarda, toplardamar ve kılcal damarlarda dolaşan, içeriği akıcı plazma ve alyu...
İç Organlarımız ve Görevleri
İç Organlarımız ve Görevleri
İç Organlarımız Ve Görevleri, İnsan vücudunda oldukça farklı çeşitlerde organlar bulunmaktadır ve hepsinin kendisine özel birer birer görevleri bulunu...
İnsan Vücudu İç Organları
İnsan Vücudu İç Organları
İnsan Vücudu İç Organları, farklı fonksiyonları bulunmaktadır. Her organ vücutta faklı işlem gerçekleştirir. İnsan vücudunda çeşitli organlar bulunur...
Çift Cinsiyet Organı
Çift Cinsiyet Organı
Çift Cinsiyet Organı, Çift cinsiyet; Tıpta "Hermafrodit" olarak adlandırılan bu vaziyet, kişinin vücudunda hem erkek hem kadın organını taşıması manas...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Organların Yerleri
Kanı Temizleyen Organ
İç Organlarımız ve Görevleri
İnsan Vücudu İç Organları
Çift Cinsiyet Organı
Vefat Sonrası Süreç Hakkında
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Vefat Sonrası Süreç Hakkında
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024