Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sindirim Sistemi Organları

Sindirim Sistemi Organları

Sindirim sistemi organları, Fiziksel ve kimyasal sindirimin gerçekleştiği organlardır. Fiziksel sindirimin gerçekleştiği organlar, tüketilen besinler, küçük moleküllere ayırır. Kimyasal sindirim organları ise moleküllere ayrılan besinleri, küçük yapı taşlarına ayırır. Sindirim istemi genel olarak, sindirim kanalı ve bezlerinden oluşur. Sindirim sistemi, besinler, vücuda alınması, vücuda alınan besinlerin sindirilmesi, besinlerden yararlı olanları alarak, atık maddeleri dışarı atmayı gerçekleştiren organların tümünü içerir. Sindirime yardımcı olan organlar da vardır. Bu organlar ise karaciğer ve pankreastır. Karaciğerde safra salgılanır, pankreasta ise öz suyu salgılanarak sindirime yardımcı olur.

Sindirim Sistemi Organları


Üst Sindirim Sistemi Organları


Ağız: Vücuda alınan besinlerin dişler tarafından ezilmesi, tükürük ile yumuşatılması ağız yolu ile gerçekleşir. Ağızda hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir. Ağza alınan besinlerin dişler ile ezilmesi fiziksel, tükürük salgısı ile besinlerin yumuşatılması ise kimyasal sindirimdir. Vücuda alınan karbonhidratların ağızda sadece kimyasal sindirimi yapılır. Ağız içinde yer alan dil ise gıdaların yutağa ulaşmasını sağlar.

Yutak: Ağız boşluğunun arkasında, boyun ve ağzın gerisinde bulunan bir organdır. Yutak, ağızdaki besinlerin yemek borusuna ulaşmasını sağlar. Ayrıca yutma anında küçük dil soluk borusunu kapatarak, gıdaların soluk borusuna geçmesini önler. Yutak hem fiziksel hem de kimyasal indirim olmaz. Yutak sadece geçiş bölümü olarak tanımlanabilir.

Yemek Borusu Ve Kardiya: 25 santim uzunluğunda, yutak ve midenin ortasında yer alan, düz kaslardan oluşan bir indirim organıdır. Kaslar gevşeyerek ve kasılarak gıdaların mideye ulaşmasını sağlar. Bu organda da hem fiziksel hem de kimyasal sindirim olmaz. Kardiya ise, yemek borusu ve midenin birleştiği yerde oluşan açıklıktır.

Mide: Tüketilen besinlerin uzun dönem beklediği yer midedir. İnce bağırsak ve yemek borusu başlangıcında bulunan duodenum arasında bulunur. Kasılma ve gevşeme işlemi ile gerçekleşen sindirim fiziksel, asit ve enzimler ile gerçekleşen sindirim ise kimyasal sindirimdir.

Sindirim Sistemi Yardımcı Organları


İnce Bağırsak: İnce bağırsak yetişkinlerde yaklaşık 6-8 metre uzunluğunda olur ve kimyasal sindirimin başladığı organdır. Çocuklarda ise incebağırsak 5-6 metre kadardır. Karbonhidrat, yağ ve protein sindirimleri incebağırsağa gelen safra ve öz suyu ile olur. Tüketilen besinler en ufak moleküllere ayrılarak, ince bağırsaktan kan damarlarına ulaşır. Bu işle emilim olarak tanımlanır. İnce bağırsak sindirim sistemi organlarının en uzunudur ve üç kısımdan meydana gelir.

İnce bağırsağın ilk kısmı ve en kısa yeri oniki parmak bağırsağıdır. Bu bölüm duodenum olarak tanımlanır. Duodenum mideyi jejunum bölüme bağlar. İnce bağırsağın orta kısmı, jejunum, duodenum ve ileum arasında yer alır ve erişkin kişilerde 2-8 metre uzunluğundadır. İleum ise ince bağırsağın son kısmıdır.

Kalın Bağırsak: Yetişkin bireylerde 1,5 metre uzunluğunda olan kalın bağırsak, tüketilen gıdalardan geriye kalan vitamin, su ve minerallerin kana ulaşmasını sağlar. Vücut için faydalı maddelerin dışarı atılmasına engel olur, atık maddelerin ise anüs yolu ile dışarı atılmasını sağlar. Sindirim ince bağırsakta sonlandığı için kalın bağırsak sindirime katkıda bulunmaz. Üç kısımdan oluşan aklın bağırsağın ilk kısmı kör bağırsaktır. Apandis bu bölümde yer alır. Orta kısmı ise çekumdan rektuma kadar uzanan kısımdır. Son kısmı ise rektumdur.
Son Güncelleme : 03.11.2023 20:01:01
Sindirim Sistemi Organları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sindirim Sistemi Organları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sindirim Sistemi Organları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Organların Yerleri
Organların Yerleri
Organların Yerleri ve Görevi: İç organlarının her birinin görevi vardır ve muntazam bir şekilde dizilmişlerdir.Kalp: Göğüs boşluğunda akciğerlerin arasında bulunur. Perikard adındaki bir zarla kaplı olan kalp tabandan yukarı koni şeklinde, organın üç...
Kanı Temizleyen Organ
Kanı Temizleyen Organ
Kanı temizleyen organ,  vücudumuzdaki akciğerlerdir. Kan vücutta atardamarlarda, toplardamar ve kılcal damarlarda dolaşan, içeriği akıcı plazma ve alyuvar, akyuvar gibi hücrelerden meydana gelen kırmızı renkte hayati bir sıvıdır. Kanda bulunan h...
İç Organlarımız Ve Görevleri
İç Organlarımız Ve Görevleri
İç Organlarımız Ve Görevleri, İnsan vücudunda oldukça farklı çeşitlerde organlar bulunmaktadır ve hepsinin kendisine özel birer birer görevleri bulunup vücudumuzda muhteşem bir şekilde sıralanıp dizilmiş olmaktadır. İç organlarımız yaşamımızı sürdürm...
İnsan Vücudu İç Organları
İnsan Vücudu İç Organları
İnsan Vücudu İç Organları, farklı fonksiyonları bulunmaktadır. Her organ vücutta faklı işlem gerçekleştirir. İnsan vücudunda çeşitli organlar bulunur ve her birinin birer vazifesi olmaktadır, yüce yaratıcı bu organları göğüs kafesine muntazam bir şek...
Çift Cinsiyet Organı
Çift Cinsiyet Organı
Çift Cinsiyet Organı, Çift cinsiyet; Tıpta "Hermafrodit" olarak adlandırılan bu vaziyet, kişinin vücudunda hem erkek hem kadın organını taşıması manasına gelmektedir. Hermafrodit, sözlükte "Erkek ve dişi birincil cinsiyet karakterlerini beraber bulun...
Kadın Üreme Organı
Kadın Üreme Organı
Kadın Üreme Organı, Kadın üreme organlarını kısım kısım belirteceğiz. Kadın üreme organları;Pelvis: Kadın bedeninde cinsel organların büyük bir kısmı vücudun içerisinde bulunmaktadır ve leğen kemiği yani pelvis adı verilen kemik bir yüzeyin üzerinde,...
Vücudumuzdaki Organlar
Vücudumuzdaki Organlar
Vücudumuzdaki organlar, insan yaşamı için çok önemli görevler yapmaktadır. Bu organlardan herhangi birinin en küçük görev yapmaması durumunda bile çok büyük olumsuzluklar meydana gelebilmektedir. Vücudumuzda küçük ve büyük olarak birçok organ bulunma...
Sigaranın Zarar Verdiği Organlar
Sigaranın Zarar Verdiği Organlar
Sigaranın zarar verdiği organlar neredeyse vücudun bütün organlarıdır denebilir. Çünkü içilen sigaralar nedeni ile doğrudan zarar gören organların yanı sıra içerisindeki zararlı maddelerin kana karışması ve kanın da diğer organlara gitmesi durumunda ...
Duyu Organları
Duyu Organları
Duyu organları, dışarıdan gelen uyarıları reseptörler yardımıyla alan organlardır. Çevredeki değişen her durumda duyu organları aracılığıyla alınan uyarılarla vücudun sistemleri kendini buna ayarlar ve yanıt verirler. Duyu organlarında bulunan duyu r...
Yapay Organ
Yapay Organ
Yapay organ son yıllarda tüm Dünya ülkelerinde konu olan bir durumdur. Tıbbi ve tıptaki teknolojilerin son derece ilerlemesi neden ile yapay organ çok büyük araştırma konusu olmuştur. Günümüzde birçok organın yapayları yapılmaktadır. Her ne kadar yap...
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları
Solunum sistemi organları insanlar için son derece önemli ve son derece büyük görevler yapmaktadır. Canlının yaşamı için en temel görevleri yapan solunum sistemi organlarının herhangi birinin bile en küçük görev yapmaması gibi bir durumda kişinin yaş...
Cinsel Organ
Cinsel Organ
Cinsel Organ, Kadın cinsel organı büyük dudaklar, sağlı ve sollu olan, altı yağ dokusuyla dolu uzunlamasına deri çıkıntısı olarak bilinmektedir. Cinsel organ, genç kızlarda ve doğum yapmamış olan bayanlarda iç yüzleri genelde birbirine temas eder, ka...

 

Organların Yerleri
Kanı Temizleyen Organ
İç Organlarımız Ve Görevleri
İnsan Vücudu İç Organları
Çift Cinsiyet Organı
Kadın Üreme Organı
Vücudumuzdaki Organlar
Sigaranın Zarar Verdiği Organlar
Duyu Organları
Yapay Organ
Solunum Sistemi Organları
Cinsel Organ
Organ Haritası
Merkezi Sinir Sistemi Organları Ve Görevleri
Organ
Sindirim Sistemi Organları Ve Görevleri
İç Organlarımız
Soluk Alıp Vermede Görevli Organlar
Dış Organlarımız
Organ Bağışı Nasıl Yapılır
İnsan Organları
Organların Görevleri
Sindirim Sistemi Organları
Boşaltım Sistemi Organları
Sindirime Yardımcı Organlar
Organ Bağışı
Beş Duyu Organımız
Organ Nakli
Doku Ve Organ Bağışı
Popüler İçerik
Organ Haritası
Organ Haritası
Organ haritası, organlar yaşamamızı sağlayan vücudumuzun temelini oluşturan parçalarıdır. Her birinin farklı bir görevi farklı bir işlevi vardır. Orga...
Merkezi Sinir Sistemi Organları Ve Görevleri
Merkezi Sinir Sistemi Organları Ve Görevleri
Merkezi Sinir Sistemi Organları, Canlıların dışarıdan gelen olayları anlamasını sağlayan, bilgi sinyalleri alıp bu bilgiyi işleyen ve vücudumuzdaki il...
Organ
Organ
Organ, insan vücudunda iç yada dış yapının oluşması için farklı görevler yapan sistemlerdir. Biyolojide organın tanımı çok daha açık bir şekilde yapıl...
Sindirim Sistemi Organları Ve Görevleri
Sindirim Sistemi Organları Ve Görevleri
Sindirim sistemi organları ve görevleri İnsan vücudunda yaşamın sağlanması için önemli roller oynayan farklı organlardan oluşmaktadır. İnsanların besl...
İç Organlarımız
İç Organlarımız
İç Organlarımız, vücudumuzun düzenli olarak çalışmasına olanak sağlayan vücut yapı parçalarıdır. Vücutta bu organların herhangi birinin olmaması du...
Soluk Alıp Vermede Görevli Organlar
Soluk Alıp Vermede Görevli Organlar
Soluk alıp vermede görevli organlar, Canlılarda soluk alıp verme burunda başlar ve akciğerde son bulur. İnsan yaşamında çok önemli rol oynayan solunu...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Organların Yerleri
Kanı Temizleyen Organ
İç Organlarımız Ve Görevleri
İnsan Vücudu İç Organları
Çift Cinsiyet Organı
Vefat Sonrası Süreç Hakkında
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Vefat Sonrası Süreç Hakkında
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023